Niclas HERBST : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по бюджети 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Делегация за връзки с Иран 

Обратна връзка