Niyazi KIZILYÜREK Niyazi KIZILYÜREK
Niyazi KIZILYÜREK

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Кипър - Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Кипър)

Роден : , Nicosia

Начална страница Niyazi KIZILYÜREK

Член

CULT
Комисия по култура и образование
D-CL
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
DPAL
Делегация за връзки с Палестина

Заместник

REGI
Комисия по регионално развитие
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Последни дейности

Imprisonment of three MPs in Turkey EN

12-06-2020 E-003546/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Lack of data on carbon storage and capture EN

12-06-2020 E-003536/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

The murder of George Floyd and measures to prevent racist actions by police officers EN

03-06-2020 E-003342/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg