Valter FLEGO
Valter FLEGO

група „Renew Europe“

Член

Хърватия - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Хърватия)

Роден : , Koper

Начална страница Valter FLEGO

Заместник-председател

D-ME
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
D-RS
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Последни дейности

Сегрегация и дискриминация на ромските деца в образованието (разискване) HR

14-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-14(4-167-0000)
Участие в пленарните заседания

Качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа (разискване) HR

12-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-12(2-226-0000)
Участие в пленарните заседания

Водната криза в Европа (разискване) HR

15-06-2023 P9_CRE-REV(2023)06-15(4-038-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M045
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M03003
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex