Marlene MORTLER : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Южна Африка 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Заместник 

Комисия по развитие 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Обратна връзка