Engin EROGLU : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по петиции 

Последни дейности 

Обратна връзка