Jan-Christoph OETJEN : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по транспорт и туризъм 

Член 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Последни дейности 

Обратна връзка