Mislav KOLAKUŠIĆ Mislav KOLAKUŠIĆ
Mislav KOLAKUŠIĆ

Независими членове

Хърватия - - (Хърватия)

Роден : , Zagreb

Биография Mislav KOLAKUŠIĆ

Оригинална версия : EN


Биография   (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)

Актуализиране: 10/10/2019

Образование (документи за завършено образование и дипломи)

  • 1997 : Диплома от Юридическия факултет на Загребския университет
  • 2000 : Изпит за адвокат

Професионална кариера

  • 1998-2000 : Стажант по право в Търговския съд на Загреб
  • 2000-2001 : Правен съветник в Търговския съд на Загреб
  • 2001-2005 : Правен съветник в Административния съд на Република Хърватия
  • 2005-2011 : Старши правен съветник в Административния съд на Република Хърватия
  • 2011-2019 : Съдия в Търговския съд на Загреб

Други дейности

  • 2018 : Председател на неправителствената организация „Antikorupcija“ – гражданска инициатива за борба с корупцията, създадена през 2018 г., за да служи в рамките на хърватското общество като солидна платформа за подкрепа на борбата с корупцията на всички равнища, за защита на правата на човека и гражданските права и за насърчаване на участието на гражданите в демократичните процеси

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg