Mislav KOLAKUŠIĆ Mislav KOLAKUŠIĆ
Mislav KOLAKUŠIĆ

Независими членове

Хърватия - - (Хърватия)

Роден : , Zagreb

9-ти парламентарен мандат Mislav KOLAKUŠIĆ

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Независими членове

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : - (Хърватия)

членове

  • 02-07-2019 / 20-10-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • 02-07-2019 ... : Комисия по бюджети
  • 02-07-2019 ... : Комисия по правни въпроси
  • 12-02-2020 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 12-02-2020 ... : Делегация за връзки с Канада

Заместник

  • 02-07-2019 / 23-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 12-02-2020 ... : Делегация за връзки с Япония

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg