Mislav KOLAKUŠIĆ Mislav KOLAKUŠIĆ
Mislav KOLAKUŠIĆ

Независими членове

Хърватия - - (Хърватия)

Роден : , Zagreb

Начална страница Mislav KOLAKUŠIĆ

Член

BUDG
Комисия по бюджети
JURI
Комисия по правни въпроси
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати
D-CA
Делегация за връзки с Канада

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-JP
Делегация за връзки с Япония

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg