Mislav KOLAKUŠIĆ Mislav KOLAKUŠIĆ
Mislav KOLAKUŠIĆ

Независими членове

Хърватия - - (Хърватия)

Роден : , Zagreb

Начална страница Mislav KOLAKUŠIĆ

Член

BUDG
Комисия по бюджети
JURI
Комисия по правни въпроси
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати
D-CA
Делегация за връзки с Канада

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-JP
Делегация за връзки с Япония

Последни дейности

Състояние на Съюза (разискване по актуални въпроси) (разискване) HR

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-050-0000)
Участие в пленарните заседания

Participation of Commission President Ursula von der Leyen in promotional political video for the Croatian Democratic Union EN

15-07-2020 P-004195/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Violation of EU rules on the obligation to establish visa reciprocity with the United States EN

15-07-2020 E-004228/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg