Damian BOESELAGER Damian BOESELAGER
Damian BOESELAGER

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Германия - Volt (Германия)

Роден : , Frankfurt am Main

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Damian BOESELAGER

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Prosecution of NGOs in Greece EN

07-10-2020 E-005517/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg