Delara BURKHARDT Delara BURKHARDT
Delara BURKHARDT

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Германия - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Роден : ,

Начална страница Delara BURKHARDT

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-IL
Делегация за връзки с Израел
DPAL
Делегация за връзки с Палестина

Последни дейности

Заграбване на земи и обезлесяване в басейна на Амазонка (разискване) DE

19-06-2020 P9_CRE-REV(2020)06-19(3-023-0000)
Участие в пленарните заседания

Зони, свободни от ЛГБТИ, в Полша в контекста на делото Rete Lenford

17-06-2020 O-000042/2020 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор
Delara BURKHARDT
Delara BURKHARDT

В EP NEWSHUB

RT @SebWillemart: Amazon deforestation is accelerating. EU is also responsible for stopping it. MEP Delara Burkhardt @delarabur says we need a supply chain law for forest risk commodities such as meat & soy. Trade agreement sustainability chapter should also be strenghtened https://t.co/g9M1rdJYxu 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg