Andreas GLÜCK : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Freie Demokratische Partei (Германия)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Канада

Обратна връзка