Irena JOVEVA : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Положението във Венесуела (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка