Hannah NEUMANN Hannah NEUMANN
Hannah NEUMANN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Германия - Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Роден : , Speyer

Начална страница Hannah NEUMANN

Председател

DARP
Делегация за връзки с Арабския полуостров

Заместник-председател

DROI
Подкомисия по правата на човека

Член

CPDE
Съвет на председателите на делегации
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек

Последни дейности

Стратегия за равенство между половете (разискване) DE

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-407-0000)
Участие в пленарните заседания

Visa policy for human rights defenders EN

12-02-2020 P-000850/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles