Petra DE SUTTER Petra DE SUTTER
Petra DE SUTTER
Белгия

Роден : , Oudenaarde

9-ти парламентарен мандат Petra DE SUTTER

Политически групи

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Groen (Белгия)

Председател

 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

членове

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Съвет на председателите на комисии
 • 14-09-2020 / 30-09-2020 : Специална комисия за борба с рака

Заместник

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Делегация за връзки с Индия
 • 10-02-2020 / 30-09-2020 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) NL

08-07-2020

Na tien jaar politieke onderhandelingen werd een compromis bereikt dat kan rekenen op de vereiste meerderheid in zowel het Europees Parlement als de lidstaten. Dit zorgt voor vooruitgang ten opzichte van de situatie van vandaag.
De huidige regel inzake cabotageactiviteiten (drie activiteiten binnen zeven dagen) wordt weliswaar behouden, maar er wordt in een afkoelingsperiode van vier dagen voorzien voordat er meer activiteiten in hetzelfde land met hetzelfde voertuig mogen plaatsvinden.
Ik onthield mij op amendement 1, omdat daarmee het volledige compromis in het water zou vallen. Het was kiezen tussen een matige verbetering van de situatie of helemaal geen verbetering. Ik kies voor de verbetering.
Bestuurders zullen ook verplicht worden om na acht weken terug te keren naar het land van vestiging van de werkgever, waar het bedrijf in kwestie voldoende activiteiten moet onderhouden om postbusbedrijven tegen te gaan. De Verts/ALE-Fractie strijdt al meer dan twintig jaar tegen de terugkeer van lege vrachtwagens, omdat dit een serieuze impact heeft op de CO2-uitstoot. Tegelijk mogen we niet vergeten dat de deal fraude tegengaat. Daarom onthield ik mij ook op de amendementen 7 en 17.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.