Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Германия - Alternative für Deutschland (Германия)

Начална страница Christine ANDERSON

Член

CULT
Комисия по култура и образование
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
PEGA
Анкетна комисия за разследване на използването на Pegasus и еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение

Заместник

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
COVI
Специална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето

Последни дейности

Незаконно наблюдение и системи за шпионски софтуер Predator в Гърция (разискване) DE

12-09-2022 P9_CRE-PROV(2022)09-12(1-115-0000)
Участие в пленарните заседания

Federal Republic of Germany makes it possible to file double asylum applications EN

12-09-2022 E-003046/2022 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година – всички раздели

09-09-2022 FEMM_AD(2022)734211 PE734.211v02-00 FEMM
Становища в качеството на докладчик в сянка
Monika VANA

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
05F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T03019
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex