Nathalie LOISEAU Nathalie LOISEAU
Nathalie LOISEAU

група „Renew Europe“

Член

Франция - Liste Renaissance (Франция)

Роден : , Neuilly-sur-Seine

Начална страница Nathalie LOISEAU

Председател

SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник-председател

DNAT
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Член

CPCO
Съвет на председателите на комисии
AFET
Комисия по външни работи
INGE
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
DMAG
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg