Nathalie LOISEAU : Начална страница 

Председател 

Подкомисия по сигурност и отбрана 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка