Chrysoula ZACHAROPOULOU : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : La République en marche (Франция)

Заместник-председател 

  • 10-07-2019 ... : Комисия по развитие
  • 26-09-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по развитие
  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Обратна връзка