Chrysoula ZACHAROPOULOU Chrysoula ZACHAROPOULOU
Chrysoula ZACHAROPOULOU

група „Renew Europe“

Член

Франция - La République en marche (Франция)

Роден : , Sparte

Начална страница Chrysoula ZACHAROPOULOU

Заместник-председател

DEVE
Комисия по развитие
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Член

FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-CL
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
DPAP
Делегация за връзки с Панафриканския парламент
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Последни дейности

Renewable forms of maritime energy EN

19-06-2020 E-003689/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Зони, свободни от ЛГБТИ, в Полша в контекста на делото Rete Lenford

17-06-2020 O-000042/2020 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

Lack of data on carbon storage and capture EN

12-06-2020 E-003536/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg