Catherine CHABAUD : Начална страница 

Член 

Комисия по развитие 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка