Manuel BOMPARD Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Франция - La France Insoumise (Франция)

Роден : , Firminy

Начална страница Manuel BOMPARD

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH
Комисия по рибно стопанство
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
DMAG
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир
DKOR
Делегация за връзки с Корейския полуостров

Последни дейности

TEN-E revision, TYNDP and 5th PCI list EN

01-07-2020 P-003915/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

СТАНОВИЩЕ относно максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Maria SPYRAKI

A fair minerals supply chain for EU imports of metals other than 3TG EN

24-06-2020 E-003748/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор
Manuel BOMPARD
Manuel BOMPARD

В EP NEWSHUB

RT @AnimauxInsoumis: En cette journée de sensibilisation aux #requins, (#sharkawarenessday) nous soutenons avec l'euro député @mbompard l'ICE pour mettre fin au commerce d'ailerons de requins en Europe. ✍️ Pour signer l'ICE: https://t.co/5OAaK1tKD9  #stopfinning https://t.co/kN77an49Ov 

Dans la rue aux côtés des soignants pour un #14juillet de luttes. https://t.co/4nG8rlAbx1 

Enfin l'obligation du masque dans les lieux publics clos. Pourquoi ne pas l'avoir décidé dès le déconfinement ? Pourquoi attendre le 1er août alors que le nombre de cas est à la hausse ? Pourquoi ne pas rendre les masques gratuits pour ne pas pénaliser les plus pauvres ? #Macron

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg