Radka MAXOVÁ : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Обратна връзка