Ewa KOPACZ Ewa KOPACZ
Ewa KOPACZ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член на бюрото

Полша - Platforma Obywatelska (Полша)

Роден : ,

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Ewa KOPACZ

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego Ewy Kopacz
    Ul. Zwierzyniecka 13
    Tel: +48 (61) 842 72 23
    Fax: +48 (61) 842 72 38PL - 60-813 Poznan