Ondřej KNOTEK Ondřej KNOTEK
Ondřej KNOTEK

група „Renew Europe“

Член

Чехия - ANO 2011 (Чехия)

Роден : , Sušice

Начална страница Ondřej KNOTEK

Член

REGI
Комисия по регионално развитие
D-ME
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Последни дейности

Euro 7/VII regulations EN

04-06-2020 P-003360/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg