Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Европейски консерватори и реформисти

Член

Полша - Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Роден : , Kępno

Начална страница Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Член

REGI
Комисия по регионално развитие
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
DKOR
Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
FISC
Подкомисия по данъчните въпроси
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

Temporary support framework EN

28-12-2020 E-007091/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg