Irène TOLLERET : Начална страница 

Член 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN  
- FEMM_AD(2019)639795 -  
-
FEMM 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка