Irène TOLLERET Irène TOLLERET
Irène TOLLERET

група „Renew Europe“

Член

Франция - Liste Renaissance (Франция)

Начална страница Irène TOLLERET

Член

REGI
Комисия по регионално развитие
D-JP
Делегация за връзки с Япония

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
DPAL
Делегация за връзки с Палестина
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Последни дейности

Renewable forms of maritime energy EN

19-06-2020 E-003689/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

European holiday vouchers EN

20-05-2020 E-003129/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg