Stéphane BIJOUX : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 

Заместник 

Комисия по развитие 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка