Luis GARICANO : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по бюджети 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година  
- ECON_AD(2019)638801 -  
-
ECON 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка