Ivan DAVID Ivan DAVID
Ivan DAVID

Група „Идентичност и демокрация“

Член на бюрото

Чехия - Svoboda a přímá demokracie (Чехия)

Роден : ,

Начална страница Ivan DAVID

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на пазара на Съюза, както и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и влошаване на състоянието на горите, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 995/2010

16-06-2022 AGRI_AD(2022)719797 PE719.797v04-00 AGRI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Norbert LINS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно преструктурирането на правната рамка на Съюза за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (преработен текст)

18-05-2022 AGRI_AD(2022)719785 PE719.785v02-00 AGRI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Martin HLAVÁČEK

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение

23-03-2022 AGRI_AD(2022)700696 PE700.696v02-00 AGRI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Norbert LINS

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
04F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T03051
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex