Mauri PEKKARINEN Mauri PEKKARINEN
Mauri PEKKARINEN

група „Renew Europe“

Член

Финландия - Suomen Keskusta (Финландия)

Роден : , Kinnula

Начална страница Mauri PEKKARINEN

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-JP
Делегация за връзки с Япония

Заместник

BUDG
Комисия по бюджети
REGI
Комисия по регионално развитие
DEEA
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Становища в качеството на докладчик
Mauri PEKKARINEN

СТАНОВИЩЕ относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Становища в качеството на докладчик
Mauri PEKKARINEN

СТАНОВИЩЕ относно Европейската стратегия за горите – перспективи

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Становища в качеството на докладчик
Mauri PEKKARINEN

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg