Gilles BOYER : Начална страница 

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
QUE  
Квестори 

Отговорности като квестор: 

  • Въпроси относно сигурността в помещенията на Парламента, свързани с отделни членове на ЕП – мерки за изпълнение (включително изпълнението на правилника на Бюрото относно забраната на тютюнопушенето)
  • Технически аспекти на регистъра на лобистите, допускане на дългосрочните посетители до зоните с ограничен достъп
  • Езикови и компютърни курсове за членовете на ЕП
  • Използване на библиотеката на Парламента от членовете на ЕП и управление на документите
  • Контакти със Сдружението на бивши членове на Европейския парламент, включително инфраструктури, предоставяни за ползване от бивши членове на ЕП
  • Член на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на жалби за тормоз във връзка с членове на Европейския парламент
  • Член на работната група на Бюрото относно стратегията за иновации в областта на ИКТ
  • Помирител съгласно член 23 от Мерките за прилагане на Устава на парламентарните сътрудници
Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Обратна връзка