Silvia SARDONE Silvia SARDONE
Silvia SARDONE

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , Milano

9-ти парламентарен мандат Silvia SARDONE

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група „Идентичност и демокрация“ - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Lega (Италия)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 10-02-2020 / 11-02-2020 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник

  • 02-07-2019 / 02-03-2020 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 02-07-2019 ... : Подкомисия по правата на човека
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Индия
  • 12-02-2020 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg