Silvia SARDONE Silvia SARDONE
Silvia SARDONE

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , Milano

Участие в пленарните заседания Silvia SARDONE

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg