Klára DOBREV Klára DOBREV
Klára DOBREV

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Унгария - Demokratikus Koalíció (Унгария)

Роден : , Sofia

Начална страница Klára DOBREV

Заместник-председател

PE
Европейски парламент
Отговорности като заместник-председател:
  • Информатика и телекомуникации, Работна група относно стратегията за иновации в областта на ИКТ, председател
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент, член
  • Награда „ЛУКС“
  • Дом на европейската история (със зам.-председателя Беер)
  • Комисия по присъждането на Наградата за европейски гражданин, член
  • Връзки с Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет
  • Замества председателя във връзка с политиката за съседство (Изток/Евронест) (основна отговорност)
  • Замества председателя във връзка с МОТ и МОМ

Член

BURO
Бюро на Европейския парламент
EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
D-UA
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-RS
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg