Pierre KARLESKIND Pierre KARLESKIND
Pierre KARLESKIND

група „Renew Europe“

Член

Франция - La République en marche (Франция)

Роден : ,

9-ти парламентарен мандат Pierre KARLESKIND

Политически групи

 • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 ... : La République en marche (Франция)

Председател

 • 19-02-2020 ... : Комисия по рибно стопанство

Заместник-председател

 • 10-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

членове

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 02-07-2019 / 18-02-2020 : Комисия по рибно стопанство
 • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-02-2020 ... : Съвет на председателите на комисии
 • 10-03-2020 ... : Комисия по бюджетен контрол

Заместник

 • 02-07-2019 ... : Комисия по транспорт и туризъм
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико
 • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg