Pierre KARLESKIND : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Обратна връзка