Pierre KARLESKIND Pierre KARLESKIND
Pierre KARLESKIND

група „Renew Europe“

Член

Франция - La République en marche (Франция)

Роден : ,

Предложения за резолюции Pierre KARLESKIND

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg