Attila ARA-KOVÁCS Attila ARA-KOVÁCS
Attila ARA-KOVÁCS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Унгария - Demokratikus Koalíció (Унгария)

Роден : , Oradea

9-ти парламентарен мандат Attila ARA-KOVÁCS

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Demokratikus Koalíció (Унгария)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 02-07-2019 ... : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg