Laurence FARRENG Laurence FARRENG
Laurence FARRENG

група „Renew Europe“

Член

Франция - Mouvement Démocrate (Франция)

Роден : , Nimes

Становища в качеството на докладчик в сянка Laurence FARRENG

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно създаване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм

29-10-2020 CULT_AD(2020)648598 PE648.598v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

СТАНОВИЩЕ относно правата върху интелектуалната собственост за разработването на технологии за изкуствен интелект

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

СТАНОВИЩЕ относно план за инвестиции за устойчива Европа – начини за финансиране на Зеления пакт

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

СТАНОВИЩЕ относно доклада относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: Преодоляване на негативните нагласи към хората от ромски произход в Европа

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg