Véronique TRILLET-LENOIR Véronique TRILLET-LENOIR
Véronique TRILLET-LENOIR

група „Renew Europe“

Член

Франция - Liste Renaissance (Франция)

Роден : , Lyon

Начална страница Véronique TRILLET-LENOIR

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
COVI
Специална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Последни дейности

Общи европейски действия в областта на грижите (разискване) FR

05-07-2022 P9_CRE-PROV(2022)07-05(2-012-0000)
Участие в пленарните заседания

ДОКЛАД към общи европейски действия в областта на грижите

22-06-2022 A9-0189/2022 PE719.924v02-00 EMPL FEMM
Доклади – в качеството на докладчик в сянка
Sirpa PIETIKÄINEN Milan BRGLEZ

Украински бежанци с увреждания

02-05-2022 E-001648/2022 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
04M035
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02013
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex