Teuvo HAKKARAINEN Teuvo HAKKARAINEN
Teuvo HAKKARAINEN

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Финландия - Perussuomalaiset (Финландия)

Роден : , Viitasaari

Начална страница Teuvo HAKKARAINEN

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DCAM
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Последни дейности

Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС (разискване) FI

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-561-0000)
Участие в пленарните заседания

Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС (разискване) FI

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-563-0000)
Участие в пленарните заседания

Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа (разискване) FI

11-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-11(2-333-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg