Elena LIZZI Elena LIZZI
Elena LIZZI

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , San Daniele del Friuli

Начална страница Elena LIZZI

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
REGI
Комисия по регионално развитие
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
DEEA
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Последни дейности

‘Uber file’ revelations about ‘revolving doors’ in the EU institutions EN

13-07-2022 E-002568/2022 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Protection of passenger rights from the practice of overbooking EN

12-07-2022 E-002538/2022 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Руското нашествие в Украйна: Временни мерки по отношение на документите на водач, издадени от Украйна (C9-0201/2022) IT

07-07-2022
Писмени обяснения на вот

L'Ucraina, visto l'attuale contesto di guerra, si trova impossibilitata a rilasciare o rinnovare le patenti di guida e i certificati di idoneità professionale. Con il testo in oggetto si propone che, previe dovute verifiche, gli Stati membri siano in grado di rilasciare patenti temporanee che sostituiscano quelle originali per la durata della protezione temporanea e analogamente, per i certificati di idoneità professionale (CPC) dei conducenti di autobus e di autocarri.
Ho votato, pertanto, a favore dell'accordo raggiunto in Consiglio, che introduce maggiori tutele nei controlli a favore degli Stati.

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
06F265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G06018
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex