Marco DREOSTO Marco DREOSTO
Marco DREOSTO

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , SPILIMBERGO

Становища в качеството на докладчик в сянка Marco DREOSTO

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

СТАНОВИЩЕ относно Плана за инвестиции за устойчива Европа – начини за финансиране на Зеления пакт

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg