Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Испания - Partido Popular (Испания)

Роден : , Montellano - Sevilla

Начална страница Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
DPAL
Делегация за връзки с Палестина
DCAM
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

INTA
Комисия по международна търговия
CONT
Комисия по бюджетен контрол
LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DARP
Делегация за връзки с Арабския полуостров

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg