Dan-Ștefan MOTREANU Dan-Ștefan MOTREANU
Dan-Ștefan MOTREANU

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Румъния - Partidul Naţional Liberal (Румъния)

Роден : , Orastie

Начална страница Dan-Ștefan MOTREANU

Заместник-председател

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Член

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
D-CL
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-JP
Делегация за връзки с Япония

Последни дейности

Prospecting for and extraction of vital raw materials in the European Union EN

06-07-2020 P-004001/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) RO

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Prin apelurile noastre am reușit să convingem Comisia să propună o măsură excepțională de criză prin Fondul European de Dezvoltare Rurală. În Parlament am obținut majorarea până la 7.000 de euro a ajutorului pentru fermieri. Inițial, Comisia propusese un maximum de 5. 000 de euro. Mai mult, am reușit să dublăm plafonul propus de Comisie pe care statul membru îl poate aloca acestei măsuri din fondurile europene alocate programului de dezvoltare rurală. Tot prin votul din Parlamentul European s-a decis extinderea perioadei de plată a acestor sume până la 30 iunie 2021 pentru cererile de sprijin aprobate pana la sfârșitul acestui an. Pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar afectate de pandemie a fost stabilit un ajutor în valoare de până la 50.000 de euro. Sprijinul va putea fi diferențiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, tocmai pentru a fi direcționat către cei mai afectați de actuala criză.
Am votat în favoarea acestei propuneri de regulament. Acest ajutor este absolut necesar având în vedere ca măsurile luate de statele membre pentru limitarea pandemiei de COVID-19 au afectat și perturbat grav sectorul agroalimentar, iar fermierii și întreprinderile din acest sector se confruntă cu lipsă de lichidități.

Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19 (B9-0165/2020) RO

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

Rezoluția subliniază o revenire rapidă și coordonată la un spațiu Schengen pe deplin funcțional
pentru a garanta libertatea de circulație și pentru a asigura redresarea economică a Uniunii Europene. Pe termen mediu este necesară o reflecție asupra modalităților de consolidare a încrederii reciproce între statele membre și de asigurare a unei guvernanțe cu adevărat europene a spațiului Schengen.
Mai mult, având în vedere noile provocări, Parlamentul European a invitat Comisia Europeană să propună o reformă a guvernanței Schengen.
Prin votul favorabil asupra acestei rezoluții solicit Consiliului și statelor membre să își intensifice eforturile în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen și să ia măsurile necesare pentru a admite România, alături de Bulgaria și Croația, în spațiul Schengen.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg