Alexander BERNHUBER Alexander BERNHUBER
Alexander BERNHUBER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Австрия - Österreichische Volkspartei (Австрия)

Роден : ,

9-ти парламентарен мандат Alexander BERNHUBER

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Österreichische Volkspartei (Австрия)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Комисия по петиции
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по култура и образование
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • 08-07-2019 / 13-01-2020 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg