Alexander BERNHUBER Alexander BERNHUBER
Alexander BERNHUBER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Австрия - Österreichische Volkspartei (Австрия)

Роден : ,

Начална страница Alexander BERNHUBER

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
PETI
Комисия по петиции
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

CULT
Комисия по култура и образование
D-MD
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Последни дейности

Заграбване на земи и обезлесяване в басейна на Амазонка (разискване) DE

19-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-19(3-047-5000)
Участие в пленарните заседания

Large predators - the wolf in Tyrol  EN

17-06-2020 E-003629/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Eurostat report on the use of pesticides EN

11-06-2020 E-003485/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg