Alexander BERNHUBER Alexander BERNHUBER
Alexander BERNHUBER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Австрия - Österreichische Volkspartei (Австрия)

Роден : ,

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Alexander BERNHUBER

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg