Tudor CIUHODARU Tudor CIUHODARU
Tudor CIUHODARU

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Румъния - Partidul Social Democrat (Румъния)

Роден : , Bacau

Начална страница Tudor CIUHODARU

Заместник-председател

D-IN
Делегация за връзки с Индия

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Последни дейности

Situation of prison inmates infected with COVID-19 and the role of the EU EN

22-07-2020 E-004334/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Въпроси, изискващи писмен отговор

Разлики в качеството на продуктите на единния пазар.

09-07-2020 O-000048/2020 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

The precarious situation of intra-EU labour mobility and the sanitary crisis in the North Rhine-Westphalia slaughterhouse EN

02-07-2020 P-003917/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg