Adrian-Dragoş BENEA Adrian-Dragoş BENEA
Adrian-Dragoş BENEA

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Румъния - Partidul Social Democrat (Румъния)

Роден : ,

Начална страница Adrian-Dragoş BENEA

Заместник-председател

REGI
Комисия по регионално развитие

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-MD
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Заместник

PETI
Комисия по петиции
D-UA
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg